Vinalink - Email Marketing

Email Marketing chuyên ngành !

Email marketing chuyên ngành không phải là spam email, Tất cả các khách hàng nhận bản tin email của chúng ta là họ happy khi nhận được email. Hãy ví dụ như Bản tin thép Thế giới dành cho các công ty kinh  doanh và sản xuất thép, hay bản tin Marketing hàng tháng dành cho dân trong nghề Marketing. Rõ ràng là những email này rất hữu ích và đó là lý do tại sao Email marketing là nghiêm túc nếu hiểu đúng và chuẩn về nó.

Dịch vụ email marketing chuyên nghiệp không chỉ cung cấp khả năng gửi email đến hàng trăm ngàn người, mà còn phải biết xem những ai mở email, những ai xóa, những ai đọc, những ai click vào xem email hay những ai yêu cầu hủy nhận tin.

Call us today: 1.192.555.1212

Vậy Email marketing thực sự là gì

  • Kỹ năng thu thập dữ liệu Database khách hàng tiềm năng
  • Kỹ năng phân loại và chọn lọc database theo các chiến dịch khách nhau
  • Kỹ năng tạo nội dung hữu ích cho thành viên
  • Kỹ năng soạn email, newsletter chuyên nghiệp để truyền tải thông tin